Plattegrond van Den Haag, Jacob de Gheyn (II), - Rijksmuseum Plattegrond van Den Haag, Jacob de Gheyn (II), - Rijksmuseum

Gemeentearchief den haag online dating, place location

Letterkundige verzameling Den Haag vierde in het jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina uitbundig, onder meer met de druk bezochte Eerste Nederlandsche Tentoonstelling voor Letterkunde in het Haagse stadhuis.

cimmer fraj sve epizode online dating

Een complete verzameling van zijn werk ontving het archief in Hierop reageerden schrijvers positief en stuurden handschriften, portretten en een grote stapel brieven. Zo werd de collectie nog datzelfde jaar verrijkt met een deel van de kaarten- en prentenverzameling die zich in het Gemeentemuseum bevond.

Uiteindelijk hielp de verkeersdrukte op het Rijswijkseplein eind jaren zestig een handje mee. Het archiefgebouw aan het Rijswijksplein zou tot de behuizing van het Haags Gemeentearchief blijven.

niklas svedberg yahoo dating

Al vijftien jaar na de verhuizing naar de Loosduinseweg groeide de behoefte aan een nieuwe huisvesting, al was het opnieuw wegens het manifeste ruimtegebrek, zowel voor medewerkers als archieven.

De oproep kende een ongekend succes: This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

100% Free Online Dating in Den Haag, DR

Na de oorlog werd de wederopbouw van de N. Archiefstukken stonden en lagen opgestapeld op onverwarmde, onverlichte en bijzonder brandbare zolders.

masaeanela chuggaaconroy dating sites

En zo kreeg het gemeentearchief in september een nieuwe huisvesting in de bovenste twee etages van de hoogbouw aan de Loosduinseweg.

Hiermee kon Moll zich verenigen en hij zond vervolgens aan alle exposanten een circulaire met de vraag of ze hun tentoongestelde zaken of een deel ervan voor een te vormen Museum van Letterkunde zouden willen afstaan.

que es la v de gowin yahoo dating